Skip til hoved indholdet
  Hjem Velkommen

Velkommen

Her finder du praktiske informationer og andre nyttige oplysninger, når du og dit barn er nye i Stenmøllen.

Velkommen til Stenmøllens hjemmeside.

Det er altid dejligt at kunne læse lidt om institutionen. Alligevel vi anbefaler meget, at I som nye forældre giver jer tid til et lille besøg, så I har mulighed for at fornemme og opleve atmosfæren og stemningen i Stenmøllen.

Praktiske informationer

Vuggestuen

Når dit barn starter i vuggestuen, tager vi en snak om, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til dit barn, som eksempelvis spise- og sovevaner. Denne snak foregår typisk den første dag, dit barn er i vuggestue.

Hvis det kan lade sig gøre, er det altid at foretrække, at dit barn lige så stille vender sig til dagligdagen i en vuggestue over et par uger. Det gøres bedst ved, at dit barn de første dage er sammen med mor eller far, og efterfølgende er der nogle få timer alene. Det er vigtigt at huske, at der er mange nye ting, barnet skal vænne sig til.

I starten aftaler vi med jer fra dag til dag, hvordan efterfølgende dag skal forløbe. Det er meget individuelt, hvor lang tid det tager for et barn at falde til i de nye omgivelser.

Vi tilbyder en samtale, når jeres barn er cirka 2 år. Derudover er det selvfølgelig altid muligt ved behov, at enten I som forældre eller vi som personale beder om en lille snak i forhold til dit barns trivsel og udvikling.

Børnehaven

Når barnet fylder 3 år, er det på papiret blevet et børnehavebarn, forældrebetalingen falder og barnet flyttes til en børnehavegruppe. Sådan er virkeligheden imidlertid ikke altid. I perioder, hvor der kommer mange nye små børn til vuggestuerne, er det sådan, at børnene nogle gange rykker i børnehave når de er omkring 2,9 år.

I alle tilfælde vil der fra institutionens side ske en vurdering af, hvilke børn der flyttes til børnehaven og hvornår. Vurderingen tager udgangspunkt i barnets parathed og modenhed.

De forældre, hvis børn skal starte i børnehave, informeres angående de mest mærkbare forandringer ved skiftet.

Kort før jeres barn starter i børnehaven, tilbydes I et lille overleveringsmøde, så vi i fællesskab får talt om fokusområder fra vuggestuen og fremtiden i børnehaven. På mødet deltager både personale fra vuggestuen og børnehaven.

I Stenmøllen har vi forskellige kriterier, vi følger, når et barn rykker fra vuggestuen til børnehaven.

 1. Det første kriterium er selvfølgelig, hvor der rent fysisk er plads, da børnene skal være ligeligt fordelt på de to stuer.
 2. Søskende går som udgangspunkt på hver deres børnehavestue.
 3. Vi forholder os til dreng/pige - samt alderssammensætningen.

Baggrunden for, at vi har valgt ovenstående kriterier, er, at vi har mange års erfaring samt en faglig holdning til, hvad der bedst tilgodeser det enkelte barns udvikling.

I tilbydes igen en samtale når barnet er omkring de 4 år.

Efteråret før, at jeres barn bliver kommende skolebarn tilbydes I tillige en samtale i forhold til SFO- og skolestart.

Ved behov er det selvfølgelig altid muligt, at enten I som forældre eller vi, beder om en snak i forhold til trivsel og udvikling. Dette kan også være telefonisk.

Praktiske oplysninger

 • Når børnene hentes:
  Ingen børn udleveres til andre end forældrene med mindre, der er lavet aftale herom med stuens personale.
  Sørg for at hente dit barn, så I kan forlade institutionen senest til lukketid.
  Vi kan alle blive forsinket og skulle det ske, så husk at ringe hurtigst muligt og orienter personalet.
 • Skiftetøj:
  Husk skiftetøj til barnet hver dag. Det er rart at sove i tøj, der kan give sig, så husk et par jogging- eller strømpebukser til at sove i.
  Endvidere er der brug for regntøj og gummistøvler, samt udetøj og sko alt efter årstiderne.
  Det er en meget god idé at skrive navn i sko og tøj.
 • Sove:
  Institutionen råder over krybber og barnevogne, således at børnene kan stå i krybberummet og sove. Har I egen barnevogn med, bruger vi den, hvis I ønsker det. De ældste vuggestuebørn + de børnehavebørn, som sover til middag, sover i vores motorikrum.
  De helt små børn følger helt deres egen spise- og soverytme.
 • Sygdom:
  Fra sundhedsstyrelsen har vi en lille pjece "Smitsomme sygdomme hos børn" med regler for, hvornår et barn på grund ad sygdom ikke kan modtages i institutionen. Det kan være i tilfælde af diarre, opkastninger eller feber. Vi giver ikke medicin i institutionen, med mindre barnet har en kronisk lidelse.
  Hvis der opstår sygdom i løbet af dagen, vil I blive kontaktet med henblik på, at I henter jeres barn.
 • Opslagstavler:
  På væggen ved stuerne hænger whiteboard og opslagstavler med info til jer forældre. Hver stue har en bog/mappe, hvori der ofte bliver skrevet om formiddagens aktivitet.
  I vindfanget hænger opslag om eventuelt smitsomme sygdomme blandt børnene samt skrivelser fra kommunen og forældrebestyrelsen.
  Husk at se på stuetavlerne hver dag. Det er ærgerligt, hvis dit barn ikke kommer med på en tur, fordi du har glemt at kigge på tavlen.
 • Fotografering:
  Kontaktforældrerådet beslutter hvilket firma, der kommer ud og fotograferer i institutionen. Vi understreger, at det kun er et tilbud.
 • Børnesikring:
  På lågen ind til institutionen er der en børnesikring, som ALTID skal slås over, når lågen lukkes, også selvom du ser en anden forældre eller personale, der er på vej. Et øjebliks uopmærksomhed kan nemlig resultere i, at der løber et barn ud på vejen.
 • Mobiltelefon:
  Tænk på hvordan det er for et barn at blive modtaget af en forælder, der taler i mobiltelefon? Vi henstiller til, at institutionen så vidt muligt er mobilfrit område.
 • Fødselsdag:
  Når et vuggestuebarn har fødselsdag, fejre vi det enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Vi pynter med flag og synger fødselsdagssang. Hvis I har lyst til at medbringe noget til om eftermiddagen, hvilket er helt frivilligt, kan det være pølsehorn, pizzasnegle, boller eller frugt.

Vuggestuebørnene

På baggrund af vores viden om, at børn generelt får alt for meget slik og søde sager, også når de er i institution, har vi besluttet ikke længere at servere dette for vuggestuebørnene. Dette gælder også når vi fejrer børnenes fødselsdag her i institutionen. Det betyder at vi ikke servere slik, is, kage, flødeboller og lignende.

Når barnet har fødselsdag fejres det i vuggestuen til måltidet enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Bordet bliver pyntet med flag og lys. Hvis I som forældre ønsker at tage noget med (hvilket bestemt ikke er nødvendigt) anbefaler vi pølsehorn, boller eller lidt frugt.

En anden mulighed kan være, at I inviterer børn og voksne fra barnets stue hjem til fødselsdag om formiddagen.

Når vi som institution inviteres hjem til fødselsdag laver stuen en lille fælles gave sammen med børnene, hvilket betyder at det enkelte barn ikke har en gave med.

Børnehavebørnene 

Da vi her i Stenmøllen rigtig gerne vil komme til børnenes fødselsdage, men samtidigt også gerne vil være garant for, at ingen i børnegrupperne skal føle sig udenfor fællesskabet, har vi som personale nedskrevet følgende fødselsdagspolitik:

 • Hvis vi som institution inviteres hjem til fødselsdag, gælder det som udgangspunkt for alle børnene på barnets stue.
 • Inviterer man privat (uden deltagelse af os) anbefaler vi stadig, at man inviterer hele gruppen. Hvis et barn deler fødselsdagskort ud og ikke følger Stenmøllens politik, bedes I dele fødselsdagskortene ud på børnenes privatadresser.

Når vi inviteres hjem til fødselsdag:

Når vi som institution deltager, laver vi en lille fælles gave sammen med børnene, hvilket betyder at det enkelte barn ikke har en gave med.

Vi har sammen med bestyrelsen besluttet, at børnene ikke skal have slikposer til fødselsdagen.

Når barnet holder fødselsdag og fejres i institutionen:

Fødselsdagsbarnet, og et par venner, bager boller sammen med en voksen, til eftermiddagsmåltidet. Hvis fødselsdagsbarnet ønsker at tage noget med anbefaler vi, at I tager lidt pynt til brug ovenpå glasuren med, og evt. lidt udskåret frugt.

Vi vil med dette initiativ begrænse sukkerindtaget i institutionen.

Husets køkkenmedarbejder sørger for en varieret, sund og delvis økologisk kost til vuggestuebørnene - med en blanding af varm og kold mad. Minimum 70 % af kosten er fremstillet af økologiske råvarer, og vi har derfor det økologiske sølvmærke.

Menuen planlægges for en uge ad gangen, og for interesserede forældre er den ophængt på tavlen ved køkkenet.

Når børnene starter i børnehave, har de selv frokostmadpakke og eftermiddagsmad med hver dag. (Hvert andet år - i lige år - er der valg til eventuel frokostordning i børnehaven).

Stenmøllens kostpolitik

Det er Høje-Taastrups Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik, der danner baggrund for Stenmøllens kostpolitik.

Er der behov for det, laves der special- eller diætkost. Dette skal dog aftales i hvert enkelt tilfælde efter samråd med sundhedsplejerske eller læge.

Børn bruger meget energi i løbet af en dag. Det er derfor vigtigt, at de får dækket deres behov ved hjælp af en sund kost. En god og næringsrig madpakke vil derfor have stor indflydelse på barnets hverdag. Madpakken bør være kilde til ny energi og nye kræfter. Man "kører" ikke ret langt på hvidt brød, mælkesnitter og små yoghurter.

Børn og personale laver ind i mellem mad sammen. Det kan blandt andet være til jul og påske - eller måske bål mad.

Når børnene spiser frokost og eftermiddagsmad, er det samtidigt en pædagogisk aktivitet, hvor målet også er at gøre børnene selvhjulpne og medansvarlige. Børnene inddrages i at hente maden i køkkenet, de dækker eventuelt bord, de skænker selv mælk op, lærer at sende kander og skåle videre til andre og så videre.

Ved måltiderne er fællesskabet og det sociale aspekt noget, vi vægter højt. Ud over at få et sundt og næringsrigt måltid kan det også handle om at lytte til hinanden, hjælpe hinanden og modtage en kollektiv besked.

Det er vigtigt, at måltiderne sker under hyggelige former - uden stress, irettesættelser og for mange regler. Vi skal være nærværende og engagerede, ligesom vi skal være medvirkende til at lære børnene almindelig dannelse under et måltid.

Daginstitution Stenmøllen
Stenmøllen 54
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 34 70

Klyngeleder: Carina P. Rutel
E-mail: CarinaRu@htk.dk

Pædagogisk leder: Bonnie Brinkløv
E-mail: bonniebr@htk.dk

Mandag - fredag:
Klokken 06.15 – 17.00

Lukkedage