Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge F, der udover Stenmøllen også består af Børnehuset Brøndvej  - Ønskebrønden - og Stenbuen.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem jer forældre og os er afgørende for at sikre det bedst mulige grundlag for jeres barns trivsel, udvikling og læring. Vi vægter derfor en åben og tillidsfuld dialog.
Glade og trygge børn lærer bedst, derfor er det afgørende at jeres barn trives i hverdagen.

Ud over den daglige dialog med små fortællinger fra hverdagen, afholdes der forældresamtaler med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling.

  • Opstartssamtale med forventningsafstemning og dialog om jeres barn.
  • Årlige samtaler med afsæt i blandt andet Rambøll dialog og sprogtrappevurderinger med mere.
  • Overleveringssamtale afholdes, når barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Her fremlægges bland andet treårs dialog-profilen.
    Når barnet skal flytte fra vuggestue til børnehave, vil barnet og en voksen gå på besøg i børnehaven om formiddagen i tiden op til det endelige skift.

En gang om året holder vi forældremøde med valg til forældrebestyrelsen i Klynge F. Det er også her, at forældre har mulighed for at melde sig til at blive en del af kontaktforældregruppen.

På forældremødet fortæller personalet om hverdagen på stuen, og om hvad der er fokus på.

Derudover orienterer kontaktforældregruppen og medlemmerne fra forældrebestyrelsen om årets arbejde.

Når det skønnes relevant i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, kan forældremødet også indeholde oplæg fra både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Daginstitution Stenmøllen
Stenmøllen 54
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 34 70

Klyngeleder: Carina P. Rutel
E-mail: CarinaRu@htk.dk

Pædagogisk leder: Bonnie Brinkløv
E-mail: bonniebr@htk.dk

Mandag - fredag:
Klokken 06.15 – 17.00

Lukkedage