Børn og ansatte

Stenmøllen.

Stenmøllen er en kommunal daginstitution, som er normeret til  61 børn i alderen 0 - 6 år  fordelt på 4 stuer.

To børnehavegrupper med henholdsvis19 børn og 20 børn og to vuggestuegrupper med hver 11 børn.

Stenmøllen har en stor dejlig legeplads og ligger samtidig i gå afstand til dejlige grønne områder, bl.a. Hedeland.

 

Pædagogikken i hverdagen.

Her i Stenmøllen har vi valgt en pædagogik, hvor medbestemmelse er centralt. Dog ikke medbestemmelse på alle områder, da det også er vigtigt, at børnene lærer forståelse for fællesskabet, lærer at samarbejde og vise hensyn.

 

Vi oplever, at børn,der selv vælger, hvad de har lyst til, viser større glæde og interesse. At lade et barn male, bage eller lege er for barnet sjovere og mere givende, når det er egen lyst, der er drivkraften.

Det er vigtigt, at lade børn vælge selv, men det er ligeså vigtig, at vi voksne giver børnene oplevelser og udfordringer, og viser dem hvilke muligheder der findes.                        

Nogle aktiviteter bliver f.eks. sat i gang af os voksne, andre af børnene selv eller ud fra deres ønsker.

Vi har opdelte stuer, men børnene har stor frihed til selv at vælge, hvor i huset de har lyst til at være. Ofte vælger børnene ud fra, hvor deres kammerater er eller hvilke aktiviteter der er i gang.

Vi er meget opmærksomme på, at de mindste vuggestuebørn ikke oplever for meget uro omkring sig, da de helt små specielt i starten har brug for fred/ro så tryghed hurtigt opnås.

Alt i alt har vi et meget levende hus, hvor den voksnes rolle er vigtig, da det er vores opgave at sikre:

 • at børnene får nogle gode rammer at være medbestemmende i.

samtidig med:

 • at det enkelte barns alsidige udvikling tilgodeses.

Hvordan arbejder vi i Stenmøllen.

Her i Stenmøllen er det vigstigste i hverdagen kvalitet i samværet med børnene.  

Kvaliteten opnår vi ved:

 • vi giver os tid til at lytte og forstå børnene.
 • vi viser børnene tillid.
 • vi viser engagement.

  Vi giver børnene mulighed for udfordringer og oplevelser ved:

 • plads og rum til børnenes egen leg
 • gode fysiske rammer for kropslig udfoldelse, såvel inde som ude
 • give dem kendskab til natur og miljø
 • ture der giver oplevelser
 • madlavning og bagning
 • oplevelser gennem sang, musik og teater
 • kendskab til forskellige materialer

Forældresamarbejdet.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt. For os er det meget vigtigt, at have en god og åben dialog med forældrene. Vi afholder forskellige arrangementer, hvor vi alle kan være sammen. Børnene oplever det som en dejlig ting, at deres verden hjemme og i Stenmøllen bliver knyttet sammen.

 

Personalet.

Som personale lægger vi vægt på, at arbejde i et levende og udviklende miljø. Hvert år sætter vi fokus på emner, som vi finder aktuelle og udviklende. 

 

Vil du vide mere er du meget velkommen til at ringe eller komme og besøge os. Vi syntes nemlig, at det vigtigste er, at du selv vurderer om stemning og atmosfære i institutionen er noget for dig og dit (evt.kommende) barn.