Sprog

 

Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

 

 

Sprog:

 

Mål:

·        At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem daglige aktiviteter.

·        At udfordre børnene således at de udtrykker sig på forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

·        At støtte og udvikle børnenes interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

·        At træne dialogen, så børnene i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål og give svar.

 

 

Personalets rolle:

·        At lytte til børnene med forståelse nærvær og anerkendelse.

·        At støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.

·        At være opmærksomme på, at børnenes sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, er en forudsætning for konstruktive løsninger af problemer og konflikter.

 

 

Sådan kan målene bl.a. nås:

·        De voksne sætter ord på handlinger/det vi ser/oplever (f.eks. når barnet spiser, pusles, er på tur o.s.v.)

·        De voksne sætter ord på barnets handlinger/følelser.( Her specielt de mindste børn).

·        Positiv brug af sproget og positiv omgangstone i institutionen.

·        Synge, læse bøger, fortælle historier, rim/remser, sanglege, rytmik.

·        Være opmærksomme på børnenes mimik, kropssprog og sprognuancer.

·        Småbørnstegn (understøtter/fremmer det talte sprog), ved behov gentage barnets udtale, udvide barnets ordforråd.

·        Trin for trin.

·        De voksne mest muligt være i dialog med børnene og gerne i mindre grupper (f.eks. tale om hvad vi skal lave/har lavet, hvad skal der stå på tavlen, hvad har du lavet i weekenden).

·        Bruge sproget konstruktivt ved konfliktløsning.

·        Navne på kasser, i garderoben og på barnets skuffe. (kendskab til skriftsproget)

·        Bruge spil/materialer hvor tal og bogstaver vises (for at sikre kendskab og hvad tal og bogstaver kan bruges til).

·        Kendskab til forskellige medier (f.eks. musik, film, bøger ).