Sociale kompetancer

 

Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

 

Sociale kompetencer.

 

Mål:

 •       At sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er.
 •       At børnene oplever tryghed og tillid i deres nære relationer til både voksne og børn.
 •       At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.

 

Delmål:

 •       At børnene viser hensyn og har respekt for forskelligheder.
 •       At børnene kan samarbejde og hjælpe hinanden.
 •       At børnene, når de har alderen til det kan udtrykke empati (forstå egne og andres følelser og dermed bevæggrunde for at gøre som de gør).
 •       At børnene kan give udtryk for selv at have brug for hjælp.
 •       At børnene støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af gruppen.
 •       At børnene får plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at de forstår, at andre har de samme behov.
 •       At børnene lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.
 •       At børnene lære og får kendskab til demokratiske værdier/processer.

 

Personalet rolle:

 •       At vi er med skaber til den gode stemning/et godt samvær (et rart sted at være).
 •       At vi støtter børnene i at udtrykke deres følelser og behov.
 •       At vi støtter barnet i at få øje på egne og andres behov.
 •       At vi er aktive, medoplevende og engagerede i forhold til egne og børnenes initiativer.
 •       At vi er mæglere i konflikter børnene imellem når det er nødvendigt.
 •       At vi er gode rollemodeller.

 

Sådan kan målene bl.a. nås:

 •       Arbejde med Trin for Trin.
 •       Fællesskab og samarbejde i fokus via forskellige aktiviteter som f.eks. maddage, mini førstehjælpskursus, de daglige gøremål, spil.
 •       Båldage.
 •       Rytmikken, turde være den der er på.