Natur og naturfænomener

Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

 

Natur og naturfænomener.

 

MÅL:

At børnene får mangeartede naturoplevelser samt en interesse for og viden om naturen.

 

Delmål:

Børnene skal have mulighed for:

 •      At opleve glæde ved at være i naturen
 •      At udvise respekt for natur og miljø
 •      At være i naturen på forskellige årstider
 •      At bruge krop og sanser i både vilde og stille lege/aktiviteter
 •      At følge madens vej fra jord til bord
 •      At få kendskab til /oplevelser med de 4 elementer – jord, luft, vand og ild.

 

Personalets rolle:

 •      Vi viser glæde, interesse, ansvarlighed og lyst til at lære fra os i forhold til naturen/miljøet og ”naturfænomener”.
 •      Vi er medoplevende og engagerede i forhold til børnenes initiativer.

 

Sådan kan målene bl.a. nås:

 •       Båldage
 •       Trationer som f.eks. vores kaffe/plantedag.
 •       Dyrkning af afgrøder i vores højbede og drivhus
 •       Affaldssortering og batteri indsamling
 •       Ture (bl.a. skovtur, Hedeland og Gammel sø)
 •       Cykel fri uge på legepladsen (en uge pr. måned), så der kommer fokus på andre aktiviteter.
 •       Udelivet på legepladsen med alle dens muligheder, f.eks. ”skoven”, bakken, sansehaven, de store sten (finde smådyr), træstammen, hulebyggeri.
 •       Rykke ”indendørs” aktiviteter udendørs
 •       Bruge naturens materialer til leg og kreative udfoldelser
 •       Kendskab til årstiderne gang
 •       Maddage
 •       ”Hvem er jeg” og ”Hvad kan jeg”.
 •       Lære hensyntagen til forbrug af ressourcerne (bl.a. el og vand )
 •       Give tid til fordybelse og genkendelse