Kulturelle udtryksformer og vaerdier

                        Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.


Kulturelle udtryksformer og værdier.


Mål:
• At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
• At børnene har adgang til materialer og redskaber, som kan give oplevelser og bidrage til deres skabende kulturelle aktiviteter.
• At børnene får viden om forskellige traditioner, kulturer, værdier og normer.


Personalets rolle:
• At vi er synlige og bevidste kulturbærere, formidlere og inspiratorer.
• At vi er bevidste om at introducere, inddrage og understøtte når børnene selv tager initiativer inden for området kultur og værdier.
• At vi giver børnene mulighed for, rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser.


Sådan kan målene bl.a. nås:
• Ture ud af huset: teater, museer, biblioteket, kirken, skovtur, nærmiljøet.
• At vi selv spiller teater for og med børnene.
• Årets og husets traditioner.
• Arbejde med den danske ”kulturskat” gennem litteratur, sang, rim og remser, musik og dans.
• At vi giver børnene muligheder for at udtrykke sig, bl.a. ved brug af forskellige materialer, som at male, tegne, arbejde med ler, klipper, og klistre
• At vi introducerer normer og værdier: Vi siger god morgen, god omgangstone, respekt for hinanden og omgivelserne.