Krop og bevaegelse

                      Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

Krop og bevægelse:

Mål:
• At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse af egen krop.
• At børnene udvikler sig sansemotorisk
• At børnene oplever glæde ved at være i bevægelse hver dag.
• At børnene får færdigheder i at kunne aflæse forskellige følelsesmæssige tilstande hos sig selv og andre.
• At børnene får mulighed for at styrke deres fysiske sundhed, f.eks. ved fokus på kost, hygiejne og bevægelse.
• Kropsbevidsthed – krop /følelser/aflæse.

Personalets rolle:
• At vi lytter til børnene med forståelse, nærværd og anerkendelse.
• At vi er medlevende og engagerede i forhold til børnenes initiativer.
• At vi er støttende og har kendskab til barnets sansemotoriske udvikling.

Sådan kan målene bl.a. nås:
• Rytmikforløb inklusiv afslapning/massage. Forskellige lege/sanglege.
• Forhindringsbaner.
• Gåture i al slags vejr i forskelligt terræn op på forskellige årstider. F.eks. fodboldbanen, Gammelsø, Hedeland, crossbanen, skoven.
• Tegne/male/se/snakke om forskellige følelser (sur, ked, glad, overrasket osv.)
• Brug af vores store legeplads, hvor der er mulighed for både at blive støttet i at kunne have stille lege og vilde og fysisk krævende lege. F.eks. at klatre, hoppe, cykle, gynge, boldspil, kælke, hinke, gå på stylter. På terrassen er der mulighed for at male, tegne og udføre andre finmotoriske aktiviteter.
• Styrke finmotorikken f.eks. ved leg med perler, puslespil, legoklodser og klippe med saks.
• Udfordre og støtte børnene i deres selvhjulpenhed. F.eks. ved af og påklædning, selv at kravle op og ned fra puslebordet, selv tage mad fra fade/skåle og selv hælde drikkelse op fra kander.
• Maddage hvor der lægges vægt på, at snakke om hvad det er for noget mad vi spiser/laver.
• Ved at prioriterer håndhygiejnen højt. Håndvask før og efter spisning, efter toiletbesøg, før og efter madlavning, efter leg på legepladsen.
Male og tegne følelser f.eks. klovne. Tale om forskellige følelser (sur, ked, glad, overrasket osv.)