Alsidige personlige udvikling

                             Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

Barnets alsidige personlige udvikling.

Mål:
• At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.
• At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i et fællesskab.
• At børnene tilbydes mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
• At børnene respekterer egne og andres grænser.
• At børnene lærer at takle modgang.

Personalets rolle:
• At vi er trygheds skabende og omsorgsfulde i vores samvær med børnene.
• At vi skaber rum for, at børnene kan udvikle deres alsidige personlighed, som er en fin balance mellem at kunne begå sig som enkeltindivid og kunne indgå i sociale sammenhænge, med såvel børn som voksne.
• At vi via anerkendende samvær med børnene opbygger deres selvværd. Selvværd vil sige at barnet oplever sig værdsat og holdt af som person.
• At vi skaber rammer for aktiviteter, hvor børnene får mulighed for, at deltage/lære ud fra egne forudsætninger og personlighed.
• At vi er respektfulde rollemodeller.

Sådan kan målene bl.a. nås:
• At vi sikre at børnenes initiativer og oplevelser bliver husket og fastholdt, f.eks. via ophængte fødselsdagsbilleder og huse med barnets familie, det enkelte barns mappe med tegninger, malerier, billeder, postkort og gensynsfesten.
• At vi alle siger godmorgen/farvel til hinanden.
• Samlinger hvor børnene bl.a. øver det at lytte, fortælle og vente på tur. Der er fokus på både det enkelte barn og fællesskabet.
• At vi i talesætter og har en kultur for, hvordan vi behandler hinanden og vores omgivelser
• At vi i talesætter hvad der kendetegner en god kammerat.
• Mangfoldighed af ture, hvor børnene får ny viden og gode oplevelser.
• At vi har forskellige traditioner og højtider.
• At vi lytter til børnenes initiativer og sikre at de føres ud i livet.