Pædagogisk læreplan

Her kan du læse om Stenmøllens 6 grundlæreplaner. Vi har udarbejdet pædagogiske læreplaner for følgende områder:

  • Den alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetancer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer og værdier 
  • Natur og naturfænomener


Hvert år vælger vi et bestemt område som vi sætter særligt fokus på.  Hvad kan vi som personale gøre for at ruste børnene bedst muligt på et givent område.

Når året er gået evaluerer vi på, om de ønskede mål er opnået.