Forældreråd

Stenmøllen er en del af område 4. Område 4 består af 10 daginstitutioner med en fælles områdeleder og en fælles forældrebestyrelse. I forældrebestyrelsen er der en forældrerepræsentant fra hver institution samt 3 personalerepræsentanter valgt mellem de 10 institutioner.

 

Stenmøllen har derudover et forældreråd. Forældrebestyrelsesrepræsentanten er automatisk valgt til forældrerådet. Det er op til den enkelte institution at beslutte størrelsen på forældrerådet, dog skal der vælges et ulige antal. Den pædagogiske leder deltager i møderne uden stemmeret. Valget foretages på et forældremøde i institutionen i maj hvert år, samtidigt med valg til forældrebestyrelsen.

 

 

Forældrerådet skal være med til:

  • At skabe et godt miljø og indflydelse på børnenes hverdag gennem udveksling af synspunkter.  
  • At  afgive høringssvar til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbudets arbejde, samt anvendelsen af budgetrammen.
  • At tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte institution i hverdagen - fx. stå for forældrearrangementer for husets børn og forældre.

Gennem forældrerådet har forældrene medindflydelse via dialog, på børnenens dagligdag i institutionen. Derfor er forældrerådet altid åben for ideer, kritik og forslag der kan være med til at gøre Stenmøllen endnu bedre.

 

Navne og telefonnr. på forældrerådsmedlemmerne er ophængt i institutionens vindfang.