Udelivet

Vi tilstræber at komme ud hver dag. Der er en masse ting, man kan gøre i det "store rum" udendørs, som ikke kan lade sig gøre indenfor. Man får frisk luft og får brændt en masse energi af. Vi har en stor dejlig legeplads med mange forskellige legemuligheder, der udover har vi nogle rigtig gode områder i gå afstand fra institutionen.

 

Børnehavebørnene er så vidt muligt ude hver dag. Normalt er der altid mindst en voksen på legepladsen, når der er børn ude. Men en gang imellem er det rart at være ude med "sin bedste ven" uden en voksen. Denne mulighed giver vi børnene i storbørnsgruppen. Personalet vil altid vurdere hvem og hvor mange (max. 3-5 børn), der forsvarligt kan lege ude alene. Det er fortsat personalet, der har ansvaret i sådanne situationer.

 

Vuggestuebørnene er også meget ude. De får selvfølgelig frisk luft, når de sover til middag, men ud over det forsøger vi at komme ud, når det kan lade sig gøre. I vinterhalvåret er det som regel om formiddagen, hvis ikke der er andre specielle indendørs aktiviteter i gang, f.eks. maling, rytmik og madlavning.

 

På legepladsen skaber børnene lege, de ikke har mulighed for indendørs, f.eks. klatre, cykle, boldspil, fangelege og meget mere. Udenfor er der rigtig plads til at bruge sin fantasi og sine kræfter. At støjniveauet er mindre ude er bestemt også gavnligt for børn og voksne.

Den sidste uge i hver måned kalder vi "cykelfri uge". Det betyder, at alle vores cykler forbliver i skuret i denne uge. Vi har disse "cykelfri uger" fordi det giver plads og rum til andre lege på legepladsen. Børnenes fantasi sættes i gang, når man ikke bare kan sætte sig på en cykel og cykle derudad. Det er også dejligt, at små og store ikke hele tiden skal være på "vagt" i forhold til, om der er en cykel man skal passe på.

Vi er også meget opmærksomme på, at der er mange aktiviteter der lige så godt kan foregå ude på legepladsen, i sommer halvåret, i stedet for indendørs. Det kan være aktiviteter som at male ved staffelier, tegne, lege med modellervoks eller tilberede mad.

 Ligeledes er vi meget glade for, at spise mad udendørs når vejret tillader det.