Stenmøllens kostpolitik

Det er Høje-Taastrups kommunes overordnede kostpolitik der danner baggrund for Stenmøllens kostpolitik. Det er institutionens ledelse der har det overordnede ansvar for, at der leves op til kostpolitikken.

 

Stenmøllens køkken.

Stenmøllens økonoma er blevet efteruddannet på et omfattende kursus i økologi. Dette omhandlede overgangen til økologisk kost, hvor der blev lagt vægt på brugen af økologiske fødevare, sæsonens frugt/grønt (især danske), flere grønsager, mindre kød og sidst men ikke mindst lære at udnytte rester.

 

Vores økonoma har det daglige ansvar for kosten her i institutionen, hvis andel af økologiske fødevare er minimum 50 %.

Er der behov for det laves der special- eller diætkost. Dette skal dog aftales i hvert enkelt tilfælde efter samråd med sundhedsplejerske eller læge.

 

Børn og mad.

Børn bruger meget energi i løbet af en dag. Det er derfor vigtigt, at de får dækket deres behov ved hjælp af en sund kost. En god og næringsrig madpakke/frokost vil derfor have stor indflydelse på barnets hverdag. Madpakken bør være kilde til ny energi og nye kræfter, da der skal god ernæring til at lege/arbejde hele dagen. Man "kører" ikke ret langt på hvidt brød, mælkesnitter og små yoghurter.

 

Stenmøllen har fuld forplejning til vuggestuebørnene (minus fredag til frokost). Børnehavebørnene medbringer selv madpakke til både frokost og eftermiddag. Der serveres mælk eller vand til måltiderne. 

 

Børn og personale laver ind i mellem mad sammen med vores økonoma. Dette gøres bl.a. for at give børnene mulighed for, at erfare og lære om madens vej fra jord til bord.

Nyttigt i denne sammenhæng er institutionens drivhus, hvor børnene kan følge hele forløbet med at plante f.eks.en tomatplante, se den vokse, høste, forarbejde og til sidst spise afgrøden.

 

Måltidets formål.

Når børnene spiser frokost/eftermiddagsmad kan det ses som en pædagogisk aktivitet, hvor målet også er, at gøre børnene selvhjulpne og medansvarlige. Børnene inddrages i at hente maden i køkkenet, evt. dække bord, de skænker selv mælk op, lærer at sende kander og skåle videre til andre o.s.v.

Ved måltiderne er fællesskabet og det sociale aspekt noget vi vægter højt. Ud over at få et sundt og næringsrigt måltid handler det også om at modtage kollektive beskeder, lytte til hinanden, hjælpe hinanden og lytte til en historie.

 

Det er vigtigt, at måltiderne sker under hyggelige former, uden stress, irettesættelser og for mange regler. Personalet skal være nærværende og engagerede ligesom de skal være medvirkende til, at lære børnene almindelig skik og brug under et måltid.