Praktiske oplysninger

Når børnene hentes: Ingen børn udleveres til andre end forældrene med mindre der er lavet aftale herom med stuens personale.

Sørg for at hente dit barn, så I kan forlade institutionen senest til lukketid.

Vi kan alle blive forsinket og skulle det ske, så husk at ringe hurtigst muligt og orienter personalet.

 

Fødselsdag: Når et vuggestuebarn har fødselsdag, fejres det enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Vi pynter med flag og synger fødselsdagssang.

Hvis I har lyst til at medbringe noget til om eftermiddagen, hvilket er helt frivilligt, kan det være pølsehorn, pizzasnegle, boller eller frugt.

Børnehavebørnene fejres selvfølgelig også. Læs mere under "fødselsdagspolitik for børnehavebørnene".

 

Vi har den regel, at hvis børnene deler fødselsdagskort ud i institutionen, skal enten alle børnene eller henholdsvis alle pigerne eller alle drengene på stuen inviteres.

 

Skiftetøj: Husk skiftetøj til barnet hver dag. Det er rart at sove i tøj, der kan give sig, så husk et par jogging- eller strømpebukser til at sove i.

Endvidere er der brug for regntøj og gummistøvler, samt udetøj og sko alt efter årstiderne.

Det er en meget god ide at skrive navn i sko og tøj.

 

Sove: Institutionen råder over krybber og barnevogne, således at børnene kan stå i krybberummet og sove. Har I egen barnevogn med, bruger vi den, hvis I ønsker det. De ældste vuggestuebørn + de børnehavebørn som sover til middag, sover i vores motorikrum.

Alle børn sover efter eget behov. Det betyder, at ingen børn bliver vækket eller lagt ud at sove på bestemte tidspunkter, med mindre I beder om det. De helt små børn følger helt deres egen spise- og soverytme. Tænk på, at en hverdag hjemme i weekenden og en hverdag i vuggestuen er meget forskellige og kræver forskellige ressourcer. Derfor vil barnets søvnbehov ikke altid være ens.

 

Sygdom: Fra sundhedsstyrelsen har vi en lille pjece "Smitsomme sygdomme hos børn" med regler for, hvornår et barn p.g.a. sygdom ikke kan modtages i institutionen. Det kan være i tilfælde af diarre, opkastninger eller feber. Vi giver ikke medicin i institutionen, med mindre barnet har en kronisk lidelse.

Hvis der opstår sygdom i løbet af dagen, vil I blive kontaktet med henblik på, at I henter jeres barn. 

 

Opslagstavler: På væggen ved stuerne hænger opslagstavler med oplysning om sygdom/ferie blandt personalet og evt. navn på vikar fremgår også. Det skrives også hvis dit barn p.g.a. tur ud af huset, skal møde på et bestemt tidspunkt. Hver stue har en bog/mappe hvori der skrives om formiddagens aktiviter.

I vindfanget hænger opslag om evt. smitsomme sygdomme blandt børnene samt skrivelser fra kommunen og forældrebestyrelsen.

 

Husk at se på stuetavlerne hver dag. Det er synd hvis dit barn ikke kommer med på en tur, fordi du har glemt at kigge på tavlen.

  

Børn der begynder i kommuneskole er automatisk udmeldt d. 30 april det år de starter i skole.

 

Fredagsmadpakker i vuggestuen: Hver fredag har vuggestuebørnene frokostmadpakker med. Det helt små børn som endnu ikke kan spise rugbrød sørger institutionen dog for mad til.

 

Fotografering: Bestyrelsen beslutter, hvilket firma, der kommer ud og fotograferer i institutionen. Vi understreger, at det kun er et tilbud.

 

Eget legetøj: Det er helt i orden, at medbringe eget legetøj, blot kan vi ikke påtage os ansvaret for, at det evt. går i stykker eller bliver væk. Vær dog opmærksom på, at noget legetøj kan være farligt, når der er mange børn om det.

 

Børnesikring: På lågen ind til institutionen er der en børnesikring, som ALTID skal slås over, når lågen lukkes, også selvom du ser en anden forældre eller personale, der er på vej. Et øjebliks uopmærksomhed kan nemlig resultere i, at der løber et barn ud på vejen.

 

Forældre med på ture: Som hovedregel er I som forældre meget velkomne til at deltage på ture ud af huset. Der kan dog være ture, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at I deltager. Tal derfor først med dit barns stue om det.

 

Mobiltelefon: Tænk på hvordan det er for et barn at blive modtaget af en forældre der taler i mobiltelefon. Derfor henstiller vi til, at institutionen så vidt muligt er mobilfrit område.