Personalet i Stenmøllen

Personalegruppen er sammensat af pædagoger og medhjælpere med en stor aldersspredning, hvilket betyder forskellig livserfaring, som er en styrke i det daglige arbejde.

Vi opfatter os som en gruppe, der ønsker at sikre vores egen og hinandens daglige arbejdsglæde, med arbejdslyst og engagement som følge.

 

Vi er en ambitiøs gruppe, der nødigt giver køb på den pædagogiske kvalitet. En gang imellem ændres vores arbejdsvilkår, så det kan være svært, men vi tror på, at den positive tankegang er stærkere og bedre end den negative. Vi ønsker ikke, at regler og ændringer skal styre os og fylde i hverdagen.

 Det kan være svært, men med vores fælles holdning til kvalitet som primært mål, finder vi som regel styrken og glæden til at fortsætte mod målet. 

 

Når der mangler fast personale p.g.a. ferie, sygdom, barsel eller kurser, er alle parat til at rokere rundt på stuerne, således at der altid er en forsvarlig fordeling af fast personale og vikarer i huset. Ved sådanne rokeringer sikrer vi også gensidig indsigt og forståelse for forskelligheden i arbejdet vuggestuen contra børnehaven.