Når dit barn nærmer sig skolealderen

Hvert år er der en gruppe børn, der står for at skulle i SFO/skole i maj måned. D.v.s. at børnehavelivet er ved at være slut, og børnene skulle så gerne være parat til næste skift, nemlig skole og SFO.

For at sikre os deres parathed til dette, giver vi disse børn nogle andre tilbud end den øvrige børnegruppe. Vi snakker f.eks. med dem i små grupper, hvor vi får synliggjort deres forskellige færdigheder. De kommer på ture, der er lidt anderledes, og væk fra børnehavens trygge verden. De får lov til flere ting alene, får større frihed til at færdes, får større ansvar og kravet fra voksenverdenen er stigende.

 

Hvad vil det sige at gå i storbørnsgruppe.

 

  Her samler vi de største børn fra begge stuer, til forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Disse aktiviteter vil primært gå i gang efter sommerferien.

I som forældre og vi skal sammen forberede jeres barn til det kommende liv i SFO/skole.

I børnehaven spiser storbørnsgruppen frokost sammen i vores køkken/fællesrum. Vi ønsker de får et godt fællesskab og nogle gode snakke både børn - børn og børn - voksne imellem.

 

Efterårskonsultation:

I september/oktober holder vi en forældresnak med jer om, hvordan det går i børnehaven og hvordan vi i fællesskab, så godt som muligt kan støtte jeres barn til næste skridt i livet. Det kan f.eks. være at have styr på sine ting/tøj, lære at tørre sig selv efter toiletbesøg og lytte til en (kollektiv) besked og udføre den.

 

I løbet af året:

·         Går vi på besøg til nogle arrangementer på Charlotteskolen (der kommer opslag op).

·         Går vi på besøg i de to SFOér Charlottely og Charlottebo (der kommer opslag op).

·         Kommer der en børnehaveklasselærer fra Charlotteskolen, på besøg her i Stenmøllen. Sammen med en voksen fra børnehaven kommer hun og er sammen med børnene til forskellige aktiviteter. Det er 4-6 gange i alt og er et led i brobygningen mellem børnehave og skole.

·         Vi laver forskellige ”skoleopgaver”, hvor fokus er på læring, koncentration og opmærksomhed.

 

Alene på legepladsen:

Når børnene er kommet i storbørnsgruppen, vil ca. 4 børn få lov til at gå på legepladsen alene, mens de andre børn bliver færdige med at få tøjet på. Ligeledes kan der være andre tidspunkter, f. eks en formiddag, hvor børnene gerne vil på legepladsen alene med et par kammerater.

Dette er god forberedelse til livet i SFO/skole, samtidig med at børnene føler sig store og betydningsfulde, når de voksne har tillid til, at de kan honorerer, at være alene på legepladsen samt det at have ”ansvar” for at passe godt på hinanden. Det er selvfølgelig stadig de voksne i børnehaven der har ansvaret for børnene.