Når dit barn bliver 3 år

Når barnet bliver 3 år, er det i følge reglerne blevet et børnehavebarn, forældrebetalingen falder og barnet flyttes til en børnehavegruppe. Sådan er virkeligheden imidlertid ikke altid. I perioder hvor der kommer mange nye små børn til vuggestuerne, er det sådan, at børnene nogle gange rykker i børnehave når de er omkring 2½ år.

 

1. maj rykker skolebørnene i SFO (skolefritidsordning). D.v.s. at det er på denne dato, at børnehaven får pladser til de store vuggestuebørn. Det sker, at der bliver en eller flere pladser før denne dato og vi får ind imellem børn udefra til børnehaven.

 

I alle tilfælde vil der ske en vurdering fra institutionens side, hvilke børn der flyttes og hvornår.

Vurderingen tager bl.a. udgangspunkt i den 2½-3-åriges parathed og personlighed. 

 

De forældre hvis børn skal starte i børnehave informeres angående de mest mærkbare forandringer ved skiftet. 

 

I Stenmøllen har vi forskellige kriterier vi følger, når et barn rykker fra vuggestuen til børnehaven. 1. Det første kriterium er selvfølgelig, hvor der rent fysisk er plads, da børnene skal være ligeligt fordelt på de to stuer. 2. Søskende går som udgangspunkt på hver deres børnehavestue. 3. Vi forholder os til dreng/pige- samt alderssammensætningen.

Baggrunden for at vi har valgt ovenstående kriterier er, at vi har mange års erfaring samt en faglig holdning til hvad der bedst tilgodeser det enkelte barns udvikling.

 

I børnehaven sættes der særlig fokus på forskellige grupper af børn på forskellige tidspunkter. Vi kan kalde det en tre trins raket (løbende over et år). Når de nye børn starter i børnehaven, fokuseres der ekstra på dem i den første tid for at få dem godt integreret i børnehavegruppen. Derefter er det hele gruppen, som skal fungere som en helhed. I forårsperioden er det de kommende skolebørn, som der sættes fokus på.

 

I tilbydes en samtale når barnet er 3½ -4 år. Ved behov er det selvfølgelig altid muligt, at enten I som forældre eller vi som personale, beder om en snak i forhold til barnets trivsel og udvikling.