Målsætning for forældersamarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og institution fungerer godt. Det kommer selvfølgelig til udtryk i arbejdet i bestyrelsen, men endnu vigtigere i dagligdagen, forældre og personale imellem.

Det tillidsforhold, der er mellem forældre og personale, ønsker vi at bevare og hvis muligt videreudvikle.

Det sker gennem en åben og fordomsfri dialog og gennem arrangementer, der ryster os sammen.

 

Børn, forældre og personale skal være glade og trygge ved at komme i daginstitutionen Stenmøllen hver dag.