Målsætning

Stenmøllens målsætning.

 

Vores overordnede mål er selvfølgelig at sikre det enkelte barns alsidige udvikling.

 

Derudover er vores mål at have et hus hvor omsorg, nærværd og livsduelige børn er det centrale.

 

Et hus hvor omsorgen vægtes højt, da vores omsorgsevne har stor betydning for børnenes udvikling. Omsorg består af 2 dele, synlig omsorg og usynlig omsorg. Den synlige omsorg består bl.a. af at barnet får frisk luft, mulighed for fysisk udfoldelse, ren ble, tørt tøj, mad og drikke.

Den usynlige omsorg er alt det vi ikke kan se. Usynlig omsorg er den kvalitet, der er i det vi foretager os F.eks. når barnet spiser, hvilken kvalitet er der i måden der spises på. Bliver der snakket og hygget, er der nærhed og engagement eller er det ren affodring.

Usynlig omsorg er, at der er kvalitet i kontakten, at barnet bliver set, læst og forstået, at der bliver sat ord på og lyttet til barnet. Et trygt forhold, hvor barnet mærker at de voksne er engagerede.

 

Omsorg er også at se barnet som en person med rettigheder over egne oplevelser og følelser.

Hvis et barn f.eks. græder når mor og far siger farvel, skal vi trøste, men det er ligeså vigtigt, at vi også fortæller barnet, at vi kan se at det er ked af det. Vi skal forsøge, at sætte ord på deres følelser. Vi skal vise, at vi forstår deres følelser, at deres følelser er i orden.

Vrede kan være en anden følelse, som et barn udtrykker. Igen er det i orden, at barnet føler vrede, det må dog vise det på en acceptabel måde. Vi må hjælpe barnet med at håndterer følelsen. "Jeg kan se du er vred, det er ok, men jeg vil ikke have, at du slår, prøv at fortælle mig hvad der er i vejen". Er det et mindre barn, prøver vi at tolke hvad der er sket og så sætte ord på.

Kun hvis barnet mødes med respekt, lærer det selv at respekterer andre.

 

Et varmt og trygt hus, hvor vi med nærhed og engagement involverer os i det enkelte barn. Vi ønsker, at være med til at udvikle børnenens selvværd. Den følelse der fortæller dem " at jeg dur som den jeg er og ikke kun for det jeg præsterer". Børns selvværd skabes primært i relationerne mellem barnet og de voksne der betyder noget for dem, altså er det meget vigtigt, at der er stor kvalitet i relationerne.

Hvordan kan vi så som voksne være med til at give børnene et positivt selvværd ?

Det kan vi bl.a. ved:

  • at give børnene mulighed for at organiserer egne lege, aktiviteter og opbygning af venskaber.
  • at skabe plads og overskud til børnenes fysiske og psykiske udvikling.
  • at vi som voksne hjælper børnene med konfliktløsning, både ved at anerkende deres egen indsats og/eller give dem en hjælpende hånd.
  • at give børnene alderssvarende udfordringer.
  • at give børnene "plads" til koncentration og fordybelse (sørge for en rolig krog).
  • at tale med dem i stedet for til dem.

Stenmøllen ønsker at være med til at skabe livsduelige børn. Livsduelighed skabes via gode relationer og handler om at udvikle så meget selvværd og selvtillid at barnet kan håndterer modgang uden at verden bryder sammen.